แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2561-บริหาร-งานบ้านงานครัว

FILE   PDF  อยู่ด้านล่าง รอสักครู่

 

[googlepdf url=”https://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/07/2561-บริหาร-แผน-งานบ้านงานครัว.pdf” ]