แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2561-ทันตกรรม-วัสดุทันตกรรมคงทน

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/07/2561-ทันตกรรม-แผน-จัดซื้อ-วัสดุคงทน.pdf” ]