สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2561-กลุ่มการ-เดือน-มกราคม-กุมภาพันธ์-2561

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/07/2561-กลุ่มการ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ม.ค.-ก.พ.-61.pdf” ]