สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2561-พยาธิ-เดือน-มีนาคม-2561

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/07/2561-พยาธิ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มี.ค.61.pdf” ]