สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2561-กลุ่มการ-เดือน-มีนาคม-เมษายน-2561

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/09/2561-กลุ่มการ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มี.ค.-เม.ย.-61.pdf” ]