จัดซื้อคอมพิวเตอร์-ราคากลาง-ICT-สรุป-โรงพยาบาลจัดซื้อ-กรกฎาคม-2561

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/07/ทะเบียนราคากลาง-สรุป-จัดซื้อ-IT-23-พฤษภาคม-2561-V1-1.pdf” ]