สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2561-พยาธิ-เดือน-สิงหาคม-2561

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/09/2561-พยาธิ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ส.ค.61.pdf” width=”100%” height=”600″]