สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2561-พยาธิ-เดือน-ธันวาคม-2561

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2019/02/2561-พยาธิ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ธ.ค.61.pdf” ]