ประกาศ : มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าน