สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2562-พยาธิ-เดือน-สิงหาคม-2562