สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2563-เภสัชกรรม-เดือน-ธันวาคม-2562