สขร-1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2563-กลุ่มการพยาบาล-เดือน-เมษายน-2563