สขร-1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2564-เดือน-ธันวาคม-2563