สขร-1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2564-เดือน-ตุลาคม-2563

[wonderplugin_pdf src=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2020/12/สขร-1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2564-เดือน-ตุลาคม-2563.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]