แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2561-บริหาร-งานจ้างซ่อมและสิ่งก่อสร้าง

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/07/2561-บริหาร-แผน-งานจ้างซ่อมและสิ่งก่อสร้าง.pdf” ]