สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2561-ทันตกรรม-เดือน-ธันวาคม-2560

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/07/2561-ทันตกรรม-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ธ.ค.-60.pdf” ]