สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2561-กลุ่มการ-เดือน-ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม-2560

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/07/2561-กลุ่มการ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ต.ค.-ธ.ค.-60.pdf” ]