สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2561-บริหาร-เดือน-มกราคม-2561

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/07/2561-บริหาร-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ม.ค.61.pdf” ]