สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2561-พยาธิ-เดือน-เมษายน-2561

[googlepdf url=”https://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/07/2561-พยาธิ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เม.ย.61.pdf” ]