สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2561-กลุ่มการ-เดือน-พฤษภาคม-มิถุนายน-2561

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/09/2561-กลุ่มการ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พ.ค.-มิ.ย.-61.pdf”]