จัดซื้อคอมพิวเตอร์-ราคากลาง-ICT-กรกฎาคม-2561

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/07/ICT-ทะเบียนราคากลาง-ICT-2561-07-17-1.pdf” ]