สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2561-พยาธิ-เดือน-ตุลาคม-2561

[googlepdf url=”https://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2018/11/2561-พยาธิ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ต.ค.61.pdf” ]