แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2562-บริหาร-แผน-งานจ้างช่อม(รวมกับจ้างเหมา)

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2019/03/2562-บริหาร-แผน-นอกคลัง-งานจ้างช่อมรวมกับจ้างเหมา.pdf” ]