แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2562-บริหาร-แผน-ซ่อมแซม-อาคารสถานที่(รวมกับจ้างเหมา)

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2019/03/2562-บริหาร-แผน-นอกคลัง-ซ่อมแซม-อาคารสถานที่รวมกับจ้างเหมา.pdf” ]