แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2562-บริหาร-แผน-วัสดุเชื้อเพลิง

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2019/03/2562-บริหาร-แผน-นอกคลัง-วัสดุเชื้อเพลิง.pdf” ]