สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2562-บริหาร-เดือน-พฤศจิกายน-2561

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2019/03/2562-บริหาร-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พฤศจิกายน-2561.pdf” ]