สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2562-พยาธิ-เดือน-เมษายน-2562-เพิ่มเติม

[googlepdf url=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2019/05/2562-พยาธิ-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เม.ย..62-เพิ่มเติม-1.pdf” ]