การรับสินบน : ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ ผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่างๆ