สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2563-คอมพิวเตอร์-เดือน-ธันวาคม-2562