สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2563-ทันตกรรม-เดือน-ธันวาคม-2562