สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2563-บริหาร-เดือน-ตุลาคม-2562-กุมภาพันธ์-2563