สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2562-พยาธิ-เดือน-ธันวาคม-2562