สขร-1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2563-พยาธิ-เดือน-เมษายน-2563