รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พนักงานประกอบอาหาร

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พนักงานประกอบอาหาร

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ