สขร-1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2563-บริหาร-เดือน-มิถุนายน-2563