สขร-1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2563-เภสัชกรรม-เดือน-กรกฎาคม-2563