สขร-1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2563-บริหาร-เดือน-กรกฎาคม-2563