สขร-1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-2563-กลุ่มการพยาบาล-เดือน-สิงหาคม-2563