4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล – ของปีงบประมาณ 2563

[wonderplugin_pdf src=”http://www.chianyai.com/wp-content/uploads/2020/12/EB-1-4-2564-รายงานผลการติดตาม-และสรุปปัญหาอุปสรรค-งานเผยแพร่ข้อมูล-2563.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]