รับสมัครงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง

ตำแหน่งหน่วยงานจำนวน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้งานทันตกรรม1 ตำแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ห้องคลอด1 ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์งานบริหาร1 ตำแหน่ง
พนักงานเปลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน1 ตำแหน่ง